Egzamin kwalifikacyjny: stwierdzenie kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wymienionych w Grupie 1, 2, 3

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że egzamin kwalifikacyjny:
stwierdzenie kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wymienionych w: Grupie 1 Urządzenia, instalacje i sieci elektro – energetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 Grupie 2 Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne: pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 Grupie 3 Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe: pkt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 10. egzaminy odbywają się raz w miesiącu (3 czwartek miesiąca).  

Najbliższy termin: 24 października 2019 r., godz. 13.00, następny termin 21 listopada 2019 r. Miejsce egzaminu: SIMP O/ Gorzów Wielkopolski, ul. Jagiellończyka 17/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Cena egzaminu: 225,00 zł/ uprawnienie („E” lub „D”)(słownie: dwieście dwadzieścia pięć złotych / uprawnienie
na stanowisku eksploatacji lub dozoru,  VAT zwolniony).

Należność za egzamin należy wpłacić najpóźniej w dniu egzaminu na konto nr: 95 2490 0005 0000 4530 2670 4121, Alior Bank Oddział w Gorzowie Wielkopolskim   Do pobrania formularze wniosków o sprawdzenie kwalifikacji:  

Grupa 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną
– Dozór (D)
– Eksploatacja (E)

Grupa 2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
– Dozór (D)
– Eksploatacja (E)

Grupa 3: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe
– Dozór (D)
– Eksploatacja (E)