Szkolenia na diagnostów SKP

SIMP–AUTOMEX Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkoleń prowadzi kursy w oparciu o programy zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań do diagnostów, (Dz. U. z roku 2014 r poz.1836). Zajęcia prowadzą czynni wykładowcy – trenerzy posiadający uprawnienia zawodowe i tytuł „Wykładowcy SIMP”, specjaliści w zakresie badań technicznych pojazdów (z wieloletnią czynną praktyką zawodową diagnostów OSKP). Szkolenia realizowane w naszym ośrodku pozwolą jej uczestnikom uzyskać wiedzę w zakresie diagnostyki samochodowej , właściwej interpretacji przepisów oraz umiejętności właściwego postępowania przy rozwiązywaniu nietypowych problemów związanych z badaniami pojazdów.
W Gorzowie Wlkp. zajęcia prowadzone są w soboty w godz. 8-16.30 i niedziela 8-12, zajęcia praktyczne w OSKP soboty w godz.13-16.30
Absolwentom naszych szkoleń do momentu zdania egzaminu państwowego zostaje udostępnienia internetowa aplikacja na naszym serwerze na której podczas nauki generują zestawy do rozwiązywania przykładowych testów egzaminacyjnych ( pod adresem: https://moodle.simp.edu.pl/ – baza 1200 pytań testowych i 50 opisowych) . Kursanci w cenie szkolenia otrzymują również wydany przez nas podręcznik – pt “Niezbędnik diagnosty SKP ” (540 stron A4), zawierający aktualny komplet przepisów prawnych dot. badań technicznych pojazdów oraz w rozdziale III materiały pomocnicze w badaniach technicznych.
Zapisy na kurs wypełniając formularz online pod linkiem https://simp.edu.pl/szkolenia/szkolenia-na-diagnostow-skp/
Dodatkowe informacje tel. 505 125 334