XI Międzynarodowa Konferencja – Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej

Szanowni Państwo,

z wielką przykrością, kolejny raz, musimy poinformować, że zmieniamy termin organizacji XI Międzynarodowej Konferencji „Laboratoria badawcze, Systemy jakości w Unii Europejskiej”.

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, uwzględniając dzisiejsze realia i skutki trwającego kryzysu zmuszeni jesteśmy wraz z Sekcją Badań Materiałowych Klubu POLLAB do podjęcia decyzji o zmianie terminu organizacji XI Konferencji.

O nowym terminie XI Konferencji poinformujemy Państwa bezzwłocznie po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej.

Z nadzieją na pomyślne zakończenie tej niespodziewanie trudnej sytuacji przesyłamy pozdrowienia i życzenia zdrowia.

Z poważaniem,

Komitet Organizacyjny XI Międzynarodowej Konferencji

10 – 12 czerwca 2021 r. 18 ÷ 20 czerwca 2020 r. 
Lubniewice, Frankfurt (Oder)

„TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII
W DZIEDZINIE BADAŃ MATERIAŁOWYCH”

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) Oddział w Gorzowie Wielkopolskim wraz z Sekcją Badań Materiałowych Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w:
XI Międzynarodowej Konferencji „Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej”.
Wydarzenie to będzie miało miejsce 18-20 czerwca 2020 r. w Hotelu Woiński Spa w Lubniewicach. Wsparcie merytoryczne naszej Konferencji zapewnia Sekcja Badań Materiałowych Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Uczestnikami są zarówno pracownicy jednostek badawczych jak i przedstawiciele laboratoriów przemysłowych, reprezentujących szeroki wachlarz branż – od przemysłu ciężkiego, poprzez motoryzację aż po technologie związane z wytwarzaniem materiałów kompozytowych i tworzyw sztucznych, a także przedstawiciele towarzystw klasyfikacyjnych i jednostek akredytowanych jak Urząd Dozoru Technicznego czy Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa.
W trakcie konferencji na sesjach plenarnych i plakatowej zostaną poruszone tematy dotyczące m.in. aktualnie prowadzonych badań materiałowych, w tym badania porównawcze. Sesja techniczna zostanie zrealizowana w laboratoriach IHP GmbH – Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik in Frankfurt (Oder). Realizując uwagi uczestników poprzednich spotkań planujemy podtrzymać dotychczasowy zakres tematyczny poruszanych zagadnień ze wskazaniem na prezentację doświadczeń związanych z zastosowaniem nowych materiałów i rozwojem technologii wytwarzania, metod badawczych oraz wymagań akredytacji i certyfikacji w tym obszarze. Szczególnym obszarem zagadnień, podejmowanych przez naszą Konferencję jest grupa metod badań nieniszczących.

Tematyka konferencji:

  • Prezentacja wyników badań i doświadczeń laboratoriów związanych z zastosowaniem nowych materiałów i rozwojem nowych technologii.
  • Prezentacja wyników badań i doświadczeń laboratoriów z zakresu wytwarzania i eksploatacji urządzeń oraz porównań międzylaboratoryjnych.
  • Zagadnienia związane z akredytacją – uznawaniem laboratoriów i certyfikacją personelu badawczego w odniesieniu do wymagań norm europejskich.
  • Prezentacja prac badawczych oraz zwiedzanie laboratoriów badawczych Instytutu IHP GmbH – Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik in Frankfurt (Oder)

Koordynatorzy konferencji:

Ryszard Bartz, tel. 604 849 280
Włodzimierz Fleischer, tel. 501 181 511

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH
ODDZIAŁ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
ul. Jagiellończyka 17/1, 66-400 Gorzów Wlkp.
gorzow@simp.pl, www.gorzow.simp.pl, www.konferencje-gorzow.simp.pl