XI Międzynarodowa Konferencja – Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) Oddział w Gorzowie Wielkopolskim wraz z Sekcją Badań Materiałowych Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w:
XI Międzynarodowej Konferencji „Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej”.
Wydarzenie to będzie miało miejsce 9-11 czerwca 2022 r. w Hotelu Woiński Spa w Lubniewicach. Wsparcie merytoryczne naszej Konferencji zapewnia Sekcja Badań Materiałowych Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Uczestnikami są zarówno pracownicy jednostek badawczych jak i przedstawiciele laboratoriów przemysłowych, reprezentujących szeroki wachlarz branż – od przemysłu ciężkiego, poprzez motoryzację aż po technologie związane z wytwarzaniem materiałów kompozytowych i tworzyw sztucznych, a także przedstawiciele towarzystw klasyfikacyjnych i jednostek akredytowanych jak Urząd Dozoru Technicznego czy Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa.
W trakcie konferencji na sesjach plenarnych i plakatowej zostaną poruszone tematy dotyczące m.in. aktualnie prowadzonych badań materiałowych, w tym badania porównawcze. Sesja techniczna zostanie zrealizowana w laboratoriach Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP Forschungsbereich Polymermaterialien und Composite PYCO w Wildau. Realizując uwagi uczestników poprzednich spotkań planujemy podtrzymać dotychczasowy zakres tematyczny poruszanych zagadnień ze wskazaniem na prezentację doświadczeń związanych z zastosowaniem nowych materiałów i rozwojem technologii wytwarzania, metod badawczych oraz wymagań akredytacji i certyfikacji w tym obszarze. Szczególnym obszarem zagadnień, podejmowanych przez naszą Konferencję jest grupa metod badań nieniszczących.

Tematyka konferencji:

  • Prezentacja wyników badań i doświadczeń laboratoriów związanych z zastosowaniem nowych materiałów i rozwojem nowych technologii.
  • Prezentacja wyników badań i doświadczeń laboratoriów z zakresu wytwarzania i eksploatacji urządzeń oraz porównań międzylaboratoryjnych.
  • Zagadnienia związane z akredytacją – uznawaniem laboratoriów i certyfikacją personelu badawczego w odniesieniu do wymagań norm europejskich. Cyfryzacja laboratoriów i badań.
  • Prezentacja prac badawczych oraz zwiedzanie laboratoriów Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP Forschungsbereich Polymermaterialien und Composite PYCO w Wildau.

PROGRAM:

Ulotka XI Konferencji

Formularz zgłoszenia referatu

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Formularz rejestracji elektronicznej

Kontakt do organizatorów konferencji:

Ryszard Bartz, tel. 604 849 280
Włodzimierz Fleischer, tel. 501 181 511

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH
ODDZIAŁ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
ul. Jagiellończyka 17/1, 66-400 Gorzów Wlkp.
gorzow@simp.pl, www.gorzow.simp.pl

 

POPRZEDNIA EDYCJA

X Międzynarodowa Konferencja „Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej”, pt.: „Wiedza i doświadczenia badawcze – kapitał do współpracy”:

  • sprawozdanie – tutaj
  • relacja zdjęciowa:

Konferencje – Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej, więcej.