XI Międzynarodowa Konferencja – Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej

„TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII W DZIEDZINIE BADAŃ MATERIAŁOWYCH”

Podczas konferencji na sesjach plenarnych i plakatowej zostaną poruszone tematy dotyczące m.in. aktualnie prowadzonych badań materiałowych przez laboratoria badawcze instytutów naukowo-badawczych oraz laboratoria przemysłowe, w tym badania porównawcze.

Sesja techniczna zostanie zrealizowana w laboratoriach badawczych ośrodka naukowo – badawczego Brandenburgii.

Realizując uwagi uczestników poprzednich spotkań planujemy podtrzymać dotychczasowy zakres tematyki poruszanych zagadnień z wskazaniem na prezentację doświadczeń laboratoriów związanych z zastosowaniem nowych materiałów i rozwojem technologii wytwarzania oraz wymagań akredytacji i certyfikacji w tym obszarze.

Tematyka konferencji:

  • Prezentacja wyników badań i doświadczeń laboratoriów związanych z zastosowaniem nowych materiałów i rozwojem nowych technologii wytwarzania.
  • Prezentacja wyników badań i doświadczeń laboratoriów z zakresu wytwarzania i eksploatacji urządzeń oraz porównań międzylaboratoryjnych.
  • Zagadnienia związane z akredytacją – uznawaniem laboratoriów i certyfikacją personelu badawczego w odniesieniu do wymagań norm europejskich.
  • Prezentacja prac badawczych i zastosowań w dziedzinie nowych materiałów i technologii wytwarzania oraz zwiedzanie i prezentacja laboratoriów badawczych ośrodka naukowo-badawczego Brandenburgii.
WAŻNE DATY:
Nadesłanie zgłoszenia referatu 30.01.2020 r.
Nadesłanie zgłoszenia uczestnictwa 30.04.2020 r.
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia referatu i przesłanie wytycznych do jego opracowania 20.03.2020 r.
Nadesłanie referatu na adres komitetu organizacyjnego 30.04.2020 r.
Potwierdzenie przyjęcia referatu (po recenzjach) i przesłanie informacji o zakwalifikowaniu go do sesji plenarnej, plakatowej 15.05.2020 r.
Dokonanie opłaty konferencyjnej 15.05.2020 r.
Rozesłanie szczegółowego programu konferencji 30.05.2020 r.

Koordynatorzy konferencji:

Ryszard Bartz, tel. 604 849 280

Włodzimierz Fleischer, tel. 501 181 511

Adres Komitetu Organizacyjnego:

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODDZIAŁ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
ul. Jagiellończyka 17/1, 66-400 Gorzów Wlkp.
gorzow@simp.pl, www.gorzow.simp.pl