Przesunięcie terminu konkursu SIMP na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2019 Roku”

W związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce, kierownictwo SIMP podjęło decyzję o przesunięciu terminu zgłaszania prac do II etapu XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2019 Roku” do dnia 5 września 2020 r. Termin jest ustalony przy założeniu  ustąpienia zagrożenia epidemiologicznego w niedługim czasie. W przypadku dalszych zmian, zostaną wydane następne komunikaty.

Oddziałom, które już nadesłały zgłoszenia uprzejmie dziękujemy. Zainteresowanych prosimy o możliwie wcześniejsze składanie wniosków. Pragniemy zwrócić uwagę, że Regulamin Konkursu przewiduje także wersję elektroniczną wniosków. Jednocześnie przypominamy, że Regulamin Konkursu ustala czas realizacji i wdrożenia osiągnięcia zgłaszanego we wniosku (rok 2019) i prosimy o jego uwzględnienie i przestrzeganie.

źródło: https://simp.pl/przesuniecie-terminu-konkursu-simp-na-najlepsze-osiagniecie-techniczne-2019-roku/