Szkolenia

Zapraszamy do współpracy w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń:

Uprawnienia energetyczne – co to jest?

Gorzowski Oddział SIMP egzaminy kwalifikacyjne w formie stacjonarnej i zdalnej prowadzi we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie.

EGZAMINY KWALIFIKACYJNE UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE: EKSPLOATACJA I DOZÓR W GRUPACH 1, 2, 3 – KAŻDY DRUGI CZWARTEK MIESIĄCA O GODZINIE 15:00

WNIOSKI DO POBRANIA: http://uprawnienia.odksimp.com.pl/pliki-do-pobrania/

W związku z sytuacją epidemiczną zachęcamy do udziału w szkoleniach on-line. Istnieje również możliwość przeprowadzenia egzaminów energetycznych w formie zdalnej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 91 44 20 007.

Kontakt:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP ul. Sabały 11a, 71-341 Szczecin
Telefon: 91 44 20 007, e-mail: odk.simp.szczecin@interia.pl  

Więcej informacji i dokumenty do pobrania: http://uprawnienia.odksimp.com.pl/uprawnienia-energetyczne/.

 • KURS NIEPALNE GAZY MEDYCZNE dla personelu medycznego i technicznego, zatrudnionego na stanowiskach pracy dozoru i bezpośredniej obsługi urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia
 • KURSY I EGZAMINY W ZAKRESIE SUBSTANCJI KONTROLOWANYCH
 • KURSY OZE – INSTALATOR SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH
 • KURSY SPAWANIA BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI I CZOŁOWYMI PROCESAMI SPAWANIA 111 (MMA), 131 (MIG), 135 (MAG), 141 (TIG)
 • KURS SPAWANIA PRĘTÓW ZE STALI ZBROJENIOWEJ.
 • KURS OPERATORA SPAWANIA/NAPAWANIA ŁUKIEM KRYTYM LUB ZMECHANIZOWANEGO SPAWANIA /NAPAWANIA METODAMI MIG/MAG
 • KURSY RĘCZNYCH PRZECINACZY TERMICZNYCH (cięcia tlenowego, plazmowego)
 • KURSY DLA PERSONELU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH (wraz z egzaminem certyfikującym) organizowane we współpracy z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach (według programu i przez pracowników Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach zgodnie z wymaganiami ISO 9712) w metodzie badań wizualnych VT, badań penetracyjnych PT, badań magnetyczno-proszkowych MT, na 1 i 2 stopień kwalifikacji.
 • KURSY PROGRAMOWANIA I OBSŁUGI OBRABIAREK I URZĄDZEŃ STEROWANYCH NUMERYCZNIE
 • KURS POMIARÓW WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWYMI MASZYNAMI POMIAROWYMI
 • KURSY PERSONELU OBSŁUGI URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO (UTB) wg programów uzgodnionych z Urzędem Dozoru Technicznego:
  • Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z obsługą butli LPG
  • Obsługa suwnic
  • Obsługa podestów ruchomych przejezdnych
 • KURSY DLA MALARZY PRZEMYSŁOWYCH WYKONUJĄCYCH ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
 • KURS DLA PERSONELU NADZORUJĄCO-KONTROLUJĄCEGO JAKOŚĆ ANTYKOROZYJNYCH POWŁOK MALARSKICH WG WYMAGAŃ NORMY  PN-EN 1090-2
 • SZKOLENIA NA DIAGNOSTÓW STACJI KONTROLI POJAZDÓW (SKP)
 • SZKOLENIA DOKSZTAŁCAJĄCE DIAGNOSTÓW STACJI KONTROLI POJAZDÓW (SKP)

Kontakt: tel. +48 95 722 75 30, mail: gorzow.edu@simp.pl, gorzow@simp.pl