Szkolenia

Zapraszamy do współpracy w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń:

Uprawnienia energetyczne – co to jest?
Szkolenia i egzaminy kwalifikacyjne (KOMISJA KWALIFIKACYJNA nr 084/123/08/15 powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim) w pełnym zakresie egzaminy typu “D” i “E” (dozór i eksploatacja) na uprawnienia:

Grupa 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną
Formularze wniosków o sprawdzenie kwalifikacji:
Dozór (D)
Eksploatacja (E)

Grupa 2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
Formularze wniosków o sprawdzenie kwalifikacji:
Dozór (D)
Eksploatacja (E)

Grupa 3: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe
Formularze wniosków o sprawdzenie kwalifikacji:
Dozór (D)
Eksploatacja (E)

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828, z późn. zm.).

 • KURS NIEPALNE GAZY MEDYCZNE dla personelu medycznego i technicznego, zatrudnionego na stanowiskach pracy dozoru i bezpośredniej obsługi urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych w jednostkach organizacyjnych służby zdrowia
 • KURSY I EGZAMINY W ZAKRESIE SUBSTANCJI KONTROLOWANYCH
 • KURSY OZE – INSTALATOR SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH
 • KURSY SPAWANIA BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI I CZOŁOWYMI PROCESAMI SPAWANIA 111 (MMA), 131 (MIG), 135 (MAG), 141 (TIG)
 • KURS SPAWANIA PRĘTÓW ZE STALI ZBROJENIOWEJ.
 • KURS OPERATORA SPAWANIA/NAPAWANIA ŁUKIEM KRYTYM LUB ZMECHANIZOWANEGO SPAWANIA /NAPAWANIA METODAMI MIG/MAG
 • KURSY RĘCZNYCH PRZECINACZY TERMICZNYCH (cięcia tlenowego, plazmowego)
 • KURSY DLA PERSONELU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH (wraz z egzaminem certyfikującym) organizowane we współpracy z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach (według programu i przez pracowników Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach zgodnie z wymaganiami ISO 9712) w metodzie badań wizualnych VT, badań penetracyjnych PT, badań magnetyczno-proszkowych MT, na 1 i 2 stopień kwalifikacji.
 • KURSY PROGRAMOWANIA I OBSŁUGI OBRABIAREK I URZĄDZEŃ STEROWANYCH NUMERYCZNIE
 • KURS POMIARÓW WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWYMI MASZYNAMI POMIAROWYMI
 • KURSY PERSONELU OBSŁUGI URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO (UTB) wg programów uzgodnionych z Urzędem Dozoru Technicznego:
  • Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z obsługą butli LPG
  • Obsługa suwnic
  • Obsługa podestów ruchomych przejezdnych
 • KURSY DLA MALARZY PRZEMYSŁOWYCH WYKONUJĄCYCH ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
 • KURS DLA PERSONELU NADZORUJĄCO-KONTROLUJĄCEGO JAKOŚĆ ANTYKOROZYJNYCH POWŁOK MALARSKICH WG WYMAGAŃ NORMY  PN-EN 1090-2
 • SZKOLENIA NA DIAGNOSTÓW STACJI KONTROLI POJAZDÓW (SKP)
 • SZKOLENIA DOKSZTAŁCAJĄCE DIAGNOSTÓW STACJI KONTROLI POJAZDÓW (SKP)

Kontakt: tel. +48 95 722 75 30, mail: gorzow.edu@simp.pl, gorzow@simp.pl