Władze Oddziału SIMP w Gorzowie Wlkp.

XII Kadencja 2018-2022 wybrane na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału w dniu 19.05.2018

 

Skład Zarządu Oddziału:
 1. Włodzimierz Fleischer – prezes
 2. Ryszard Bartz – wiceprezes
 3. Andrzej Kasztelan – sekretarz
 4. Tomasz Rzepecki – skarbnik
 5. Leszek Korban – członek
 6. Marcin Dzierliński – członek
 7. Kamil Ufland – członek
Skład Komisji Rewizyjnej:
 1. Józef Król – przewodniczący
 2. Tomasz Mielnik – sekretarz
 3. Jan Siuta – członek
Skład Sądu Koleżeńskiego:
 1. Stanisław Stasiak – przewodniczący
 2. Bolesław Koryzna – sekretarz
 3. Zbigniew Mikołajczyk – członek
Delegaci na XXXIV VWZD SIMP:
 1. Włodzimierz Fleischer – delegat
 2. Andrzej Kasztelan – delegat
Członkowie Honorowi:
 1. Józef Król
 2. Jan Siuta
 3. Włodzimierz Fleischer
 4. Ryszard Bartz
Członkowie Oddziału pełniący funkcje w ZG SIMP:
 • Kadencja 1984-1986 – Józef Król z-ca członka ZG
 • Kadencja 1987-1990 – Józef Król członek ZG
 • Kadencja 1991-1993 – Jan Siuta członek ZG
 • Kadencja 1994-1997 – Józef Król członek Prezydium ZG
 • Kadencja 1998-2002 – Jan Siuta wiceprzewodniczący GKR
 • Kadencja 2003-2006 – Jan Siuta wiceprzewodniczący GKR
 • Kadencja 2010-2014 – Włodzimierz Fleischer członek ZG
 • Kadencja 2010-2014 – Jan Siuta członek GKR
 • Kadencja 2014-2018 – Włodzimierz Fleischer członek ZG, wiceprezes ZG SIMP
 • Kadencja 2018-2022 – Włodzimierz Fleischer członek ZG, wiceprezes ZG SIMP
Członkowie Oddziału uczestniczący w pracach stałych komisji ZG SIMP
Komisja ds. Współpracy z Zagranicą:
 • Kadencja 2006-2010 – Jan Siuta Przewodniczący
 • Kadencja 2006-2010 – Włodzimierz Fleischer Sekretarz
 • Kadencja 2010-2014 – Włodzimierz Fleischer Przewodniczący
 • Kadencja 2010-2014 – Krystian Ciżmar Członek Komisja ds. Bezpieczeństwa Technicznego
 • Kadencja 2010-2014 – Jan Siuta Przewodniczący
 • Kadencja 2010-2014 – Krystian Ciżmar Członek
 • Kadencja 2010-2014 – Włodzimierz Fleischer Członek
Członkowie Oddziału pełniący funkcje we władzach Federacji NOT:
 • Władysław Mazurek – Wiceprzewodniczący ZO
 • Michał Machnikowski – Członek ZO
 • Mirosław Michałowski – Członek ZO
 • Józef Król – Członek ZO i komisji rewizyjnej
 • Jan Siuta – Członek ZO
 • Edmund Forycki – Dyrektor Biura
 • Grzegorz Sulski – Dyrektor ZUT
 • Ryszard Bartz – Członek ZO