Koła i Sekcje Oddziału SIMP w Gorzowie Wlkp.

Koło nr 1 przy „HOLDING-ZREMB Gorzów” S.A.

Koło w reorganizacji

Koło nr 2 przy Z.M. „URSUS” w Gorzowie Wlkp.

Prezes koła – Andrzej Kasztelan

Koło nr 5 przy Z.M. „Mestil” sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Prezes koła – Grzegorz Włażewski

Koło nr 25 przy Oddziale SIMP w Gorzowie Wlkp. 

Koło w reorganizacji

Koło  przy Wydziale Technicznym Akademi im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

Prezes koła – Joanna Kostrzewa