Inaugurujące posiedzenie Konwentu Wydziału Technicznego

26 października 2017 r. na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim obyło się pierwsze w nowym roku akademickim posiedzenie Konwentu Wydziałowego.
Członkowie Konwentu obradowali nad kompetencjami wymaganymi od absolwentów naszego Wydziału, jak również analizowali i wyznaczali koncepcje kształcenia zgodną z potrzebami środowiska gospodarczego oraz oceniali realizację założonych efektów kształcenia prowadzących do uzyskania kwalifikacji inżynierskich na Wydziale Technicznym.

 Więcej informacji