Category

News
Powrót po 4 latach We wtorek 30 maja 2023 roku w Poznaniu rozpoczęły się targi ITM Industry Europe pod hasłem „Przemysł Ery Cyfrowej”. Ponadto, w ramach targów, ZG SIMP zorganizował XI Dzień Mechanika, który odbył się razem z XVI Forum Inżynierskim, którego organizatorem była FSNT-NOT. Dzień Mechanika jest przedsięwzięciem mającym na celu uczczenie zebrania konstytucyjnego...
Read More
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Zarząd Główny w Warszawie organizuje OGÓLNOPOLSKI KONKURS – XVI EDYCJA na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku 2022” 16 edycja konkursu, dotyczy wdrożonych w 2022 roku osiągnięć innowacyjnych w następujących kategoriach: prace i stanowiska naukowo-badawcze, osiągnięcia wdrożone w przemyśle, osiągnięcia wdrożone w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska, prace wykonane w średnich szkołach technicznych, Zgłaszane opracowania techniczne i organizacyjne dotyczą:...
Read More
6. edycja Programu Współpracy Interreg Brandenburgia – Polska Ledwo co w ubiegłym miesiącu zakończyliśmy cykl warsztatów „Przełamywanie granic przy pomocy technologii o kluczowym znaczeniu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 (więcej informacji tutaj: https://gorzow.simp.pl/projekty-i-przedsiewziecia/interreg/), to już na początku Nowego Roku przedstawiciele naszego...
Read More
Wyniki Konkursów: XVI edycja Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów szkół prowadzących kształcenia zawodowe TECHNIK-ABSOLWENT – rok szkolny 2021/2022 XXII edycja Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej – rok Akadem. 2021/2022
Read More
Z racji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku pragniemy złożyć wszystkim członkom, sympatykom jak i partnerom naszego Oddziału najlepsze życzenia!
Read More
 9 grudnia w Jazz Club-ie „Pod Filarami”, po 2 latach przerwy, odbyło się tradycyjne, grudniowe spotkanie koleżeńskie. Rozpoczęło się ono od wręczenia legitymacji członkowskich nowym członkom naszego oddziału. Następnie przedstawiciele zarządu oddziału przedstawili krótką informację o przedsięwzięciach realizowanych przez Oddział w 2022 roku. Po części oficjalniej rozpoczął się występ zespołu jazzowego „Kadr”. Uczestnicy wydarzenia mogli...
Read More
7 i 8 grudnia w Lubniewicach w Hotelu Woiński SPA **** odbyła się konferencja zamykająca serię warsztatów „Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu. Zrównoważony rozwój transgranicznej sieci kompetencji w zakresie transferu wiedzy i technologii w dziedzinie budowy lekkich konstrukcji zorientowanej na zastosowanie w praktyce”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w...
Read More
ZAPRASZAMY! na warsztaty końcowe i konferencję zamykającą projekt „Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu. Zrównoważony rozwój transgranicznej sieci kompetencji w zakresie transferu wiedzy i technologii w dziedzinie budowy lekkich konstrukcji zorientowanej na zastosowanie w praktyce”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska...
Read More
1. i 2. grudnia w Gorzowie Wielkopolskim na Akademii im. Jakuba z Paradyża odbyła się konferencja naukowo-techniczna pod tytułem „Nowoczesne Technologie w Przemyśle”. Uczestnicy mogli uczestniczyć w wydarzeniu zarówno na miejscu jak i online. Poruszone zostały zagadnienia: 1. „Kierunki zmian branży energetycznej”, czyli m. in. potencjał rozwojowy energetyki ze źródeł odnawialnych, polityka rozwoju ekoenergii przez...
Read More
1 2 3 13