Jubileuszowa X Międzynarodowa Konferencja

Jubileuszowa X Międzynarodowa Konferencja
„Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej”
LUBNIEWICE – COTTBUS, 14-16.06.2018
Temat Konferencji: „WIEDZA I DOŚWIADCZENIA BADAWCZE – KAPITAŁ DLA WSPÓŁPRACY”

W dniach 14 ÷ 16.06.2018r. w Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym Cottbus-Senftenberg (BTU) w Cottbus i Hotelu Woiński SPA w Lubniewicach odbyła się X Jubileuszowa edycja międzynarodowej konferencji poświęconej zagadnieniom związanym z badaniami materiałowymi. Konferencja ta, podobnie jak pierwszych 5 jej edycji w latach 2001, 2003, 2005, 2008 organizatorzy zlokalizowali ponownie w Lubniewicach, kontynuując spotkania branżowych specjalistów w jej tradycyjnym miejscu. Dla przypomnienia – 3 krotnie, tj. w latach 2010, 2012, 2014 Konferencję zorganizowano w Łagowie, a IX edycja w roku 2016 miała miejsce w Kliczkowie.

Dwa pierwsze spotkania w latach 2001 i 2003, to okres integracji europejskiej i tak też brzmiał tytuł  Konferencji – kolejne jej wydania przypadają na czas, gdy Polska stała się już członkiem Unii Europejskiej. Dobór tematów i poruszanych zagadnień związany był z harmonizacją techniczną, normalizacją, integracją europejską oraz wdrażaniem nowych wymagań prawnych dotyczących laboratoriów badawczych.

Z perspektywy minionego czasu oraz opinii uczestników Konferencji – uznano to przedsięwzięcie za unikalne w skali kraju z uwagi na jej międzynarodowy charakter, umożliwiający wymianę doświadczeń i prezentację wyników badań z ośrodków zlokalizowanych na terenie Brandenburgii, Saksonii i Polski. Jest jednym z elementów transferu wiedzy i technologii.

Organizatorami tegorocznej konferencji byli:

 • Oddział SIMP w Gorzowie Wielkopolskim
 • Sekcja Badań Materiałowych Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
 • Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB)
 • Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus–Senftenberg (BTU)
 • Fachbereich Leichtbau mit strukturierten Werkstoffen (BTU LsW), z partnerem Panta Rhei gGmbH – Forschungszentrum für Leichtbauwerkstoffe
 • Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP Oddział w Szczecinie.

Patronat nad X Konferencją objął Instytut Spawalnictwa Gliwicach. Opieką medialną konferencję objęła TVP 3 Gorzów Wielkopolski oraz portal staleo.pl.

Skład Komitetu Programowego: Ryszard Bartz, SIMP O/Gorzów Wielkopolski, POLLAB SBM – przewodniczący, Aleksandra Krawczyk POLLAB SBM, Marek Lipnicki POLLAB SBM, natomiast w Komitecie Organizacyjnym pracowali: Włodzimierz Fleischer SIMP O/Gorzów Wielkopolski – przewodniczący, Tomasz Wacławczyk POLLAB SBM, Bogusław Marciniak POLLAB SBM, Rolf Banisch Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB).

W pierwszym dniu Konferencji, 14 czerwca 2018 r., w centralnym kampusie BTU Cottbus-Senftenberg odbyło się „Niemiecko-polskie forum naukowe na temat technologicznego wzmocnienia regionu przygranicznego poprzez wymianę wyników badawczych w obszarze nowatorskich technologii materiałowych i produkcyjnych”. Forum prowadził Prof. Dr.-Ing. Holger Seidlitz, kierownik zakładu Fachgebiet Leichtbau mit strukturierten Werkstoffen BTU Cottbus-Senftenberg.

Podczas forum zaprezentowano najnowsze wyniki badań w zakresie technologii materiałów oraz metod wytwarzania w odniesieniu do nowatorskich technologii produkcyjnych i materiałów opracowanych na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym Cottbus-Senftenberg (https://www.b-tu.de/fg-leichtbau/fachgebiet/aktuelles/ansicht/artikel/14187-lsw-fuehrt-deutsch-polnisches-wissensforum-durch):

 • Badanie uszkodzeń w materiałach kompozytowych typu tworzywo sztuczne – włókno metodą Compression after Impact (CAI), Kevin Wartig, B.Sc.
 • Nowoczesne technologie łączenia odpowiednie do łączenia wysoko obciążonych kompozytów typu tworzywo sztuczne – włókno oraz struktur metalowych, Nikolas Tsombanis, M.Sc.
 • Spawanie formujące – aktualny stan rozwoju wytwarzania addytywnego z komponentów metalowych,
  -Ing. Ralf Ossenbrink
 • Projektowanie i opisywanie elementów wytwarzanych w technologiach addytywnych do lekkich struktur konstrukcyjnych, Sebastian Fritzsche, Dr.-Ing.

W części praktycznej forum, w centrum badawczym Panta Rhei gGmbH zaprezentowane zostały urządzenia i stanowiska badawcze oraz aktualnie prowadzone badania lekkich struktur konstrukcyjnych.

Forum realizowano w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020.

Kolejne sesje plenarne odbyły się w dniach 15 i 16.06.2018r. w Lubniewicach, gdzie zaprezentowano 15 referatów. Tematy wygłoszonych referatów:

 • Analiza ryzyka w działalności Laboratorium, Jędrzej Hlebowicz, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo – Technicznych „PRO-NOVUM” Katowice
 • Badania biegłości i porównawcze w badaniach nieniszczących- wyniki, wnioski i ich przydatność dla celów doskonalenia, Marek Lipnicki, Koli Sp. z o.o. Banino k/Gdańska
 • Metody statystyczne wykorzystywane przy opracowaniu wyników PT/ILC wg normy ISO 13528:2015 na podstawie badania biegłości 04/2017. Statyczna próba rozciągania wg PN-EN ISO 6892-1:2016-09; metoda B, Ewelina Kiwała, Solvera Gawel Technology S.A.
 • Gradientowe warstwy niskotarciowe, dla zastosowań w pierścieniach cylindrowych, Robert Pietrasik, Adam Rzepkowski, Antoni Rzepkowski HART –TECH Sp. z o.o, Łódź
 • Regeneracja powłok ochronnych łopatek turbinowych silnika wojskowego samolotu bojowego MiG-29, Andrzej. Dudziński, Leszek Ułanowicz, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa
 • SBR-x: unikatowy pierścień stalowy kuto – walcowany specjalnego przeznaczenia o zaawansowanym, projektowanym przekroju i regulowanych właściwościach eksploatacyjnych – innowacyjny projekt technologiczny współfinansowany ze środków POIR na lata 2014 ÷ 2020, Aleksandra Krawczyk, Huta Bankowa Sp. z o.o.
 • Zastosowanie rentgenowskiej tomografii komputerowej w badaniach jakości wielowarstwowych form ceramicznych przeznaczonych do wykonania krytycznych części silników lotniczych,
  Tchórz, M. Książek, I. Krzak, K. Żaba. Instytut Odlewnictwa, Kraków
 • Modyfikacja wytrzymałości zmęczeniowej złączy spawanych stali za pomocą obróbki udarowej techniką HiFIT, K. Krasnowski, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 • Ewolucja konstrukcji wysięgnika dźwigowego, Piotr Matkowski, TELESKOP  z o.o. Kostrzyn
 • Optymalizacja konstrukcji stalowych z zastosowaniem materiałów kompozytowych ,Holger Seidlitz, BTU Cottbus-Senftenberg
 • Badania makroskopowe złączy spajanych, Kamil Ufland, PUH TEST Sp. z o.o. Sp.k., Gorzów Wielkopolski
 • Szkolenie personelu przeprowadzającego badania nieniszczące w sektorze Utrzymania Ruchu Kolei, Łukasz Rawicki, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 • Wiedza i doświadczenia badawcze w unikatowym Laboratorium Badawczym Akademii Marynarki Wojennej, Mirosław Chmieliński, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Nowe możliwości pomiarowe niezgodności powierzchniowych złączy spawanych, J. Urbańczyk, Biuro Techniczno-Handlowe TESTING Sp z o.o. w Katowicach
 • Zmiany w znowelizowanej normie EN ISO/IEC 17025:2017 (PN- EN ISO/IEC 17025:2018) Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, Ryszard Malesa. Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.

Konferencja zgromadziła ponad 100 uczestników z kraju i zagranicy. Przygotowany przez organizatorów bogaty program zrealizowany został przy znacznym wsparciu – firm: TELEMOND HOLDING,
Huta Bankowa Sp. z o.o., Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, SOLVERA Gawel Technology S.A.,
Zakład Mechaniczny MESTIL Sp. z o.o., Biuro Techniczno – Szkoleniowe DCSBIM.

Jubileuszowe spotkanie było doskonałą okazją do podsumowań i oceny aktualnie realizowanych projektów badawczych oraz miejscem nawiązania nowych kontaktów do dalszej współpracy, w tym transgranicznej. Z dużym zainteresowaniem przyjęto tematykę zmian w normie  EN ISO 17025:2017,
a obszerna  prezentacja tego tematu znacząco ułatwi wdrożenie nowych wymagań w praktyce laboratoryjnej.

Z okazji Jubileuszu zorganizowano uroczysty recital pt. „Kobieta” w wykonaniu aktorów Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim – owacyjnie przyjęty przez uczestników Konferencji.

Dla wielokrotnych uczestników organizatorzy przygotowali specjalne dedykacje, podziękowania
i pamiątkowe załączniki; widoki najpiękniejszych zakątków Gorzowa Wielkopolskiego autorstwa artysty malarza Jerzego Zgorzałka.

Na zakończenie Konferencji podjęto postanowienie o kolejnym XI spotkaniu w ramach  Międzynarodowej Konferencji „Laboratoria Badawcze – Systemy Jakości w Unii Europejskiej” którą organizatorzy planują na czerwiec 2020 r.

Forum w Centrum Badawczym Panta Rhei gGmbH
Forum w Centrum Badawczym Panta Rhei gGmbH

Zdjęcie-grupowe-Forum-niemiecko-polskie-Kampus-Cottbus-Senftenberg

X-Konferencja-Uczestnicy-Sesji-plenarnej

X-Konferencja-Uczestnicy-Sesji-plenarnej

Zdjęcie-grupowe-X-Konferencja-Uczestnicy-Lubniewice