ZAPROSZENIE na Egzamin – Uprawnienia kwalifikacyjne E i D

KOMISJA KWALIFIKACYJNA nr 084/123/08/15 przy
STOWARZYSZENIU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH,
Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w:
Grupa 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną
Grupa 2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
Grupa 3: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
Uprzejmie informujemy, że egzaminy na uprawnienia kwalifikacyjne typu „E” i „D” odbywają się co trzeci czwartek miesiąca o godzinie 16:00, w Gorzowie Wlkp. Istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu u Zamawiającego dla grupy w ustalonym terminie.

Najbliższy termin egzaminu: 21 luty 2019, godz.: 16.00
Miejsce egzaminu: Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.,(sala 207), ul. Pomorska 67
Koszt egzaminu na jedno uprawnienie: 225 PLN (VAT zw)
Na egzamin należy zabrać dowód osobisty.

Przed przystąpieniem do egzaminu należy złożyć wypełniony wniosek na egzamin w Biurze Oddziału SIMP w Gorzowie Wlkp.,
ul. Jagiellończyka 17/1.

Należność za egzamin można opłacić gotówką w Biurze Oddziału, lub wpłacając na konto SIMP O/Gorzów Wlkp.:

Alior Bank Oddział w Gorzowie Wielkopolskim: PL18 1060 0076 0000 4020 3001 9384 (z dopiskiem opłata za egzamin).

kontakt: tel.: 95 722 75 30, mobile: + 48 791 447 111, e-mail:gorzow.edu@simp.pl