OGÓLNOPOLSKI KONKURS – XII EDYCJA na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku 2018”

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Zarząd Główny w Warszawie organizuje OGÓLNOPOLSKI KONKURS –
XII EDYCJA na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku 2018”

12 edycja konkursu, dotyczy wdrożonych w 2018 roku osiągnięć innowacyjnych w następujących kategoriach:

  • prace i stanowiska naukowo-badawcze,
  • osiągnięcia wdrożone w przemyśle,
  • osiągnięcia wdrożone w rolnictwie,
  • gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska,
 • prace wykonane w średnich szkołach technicznych,

Zgłaszane opracowania techniczne i organizacyjne dotyczą:

 • konstrukcji wyrobów,
 • technologii i organizacji procesów wytwarzania i eksploatacji,
 • ochrony środowiska,
 • poprawy warunków BHP.

Konkurs organizowany jest w dwóch etapach:

 • etap I przez Zarządy Oddziałów SIMP i jednostki badawczo-rozwojowe,
 • etap II przez Zarząd Główny SIMP.

Termin nadsyłania prac do Biura Zarządu Głównego SIMP upływa z dniem 15 kwietnia.

Więcej: http://simp.pl/dzialalnosc/konkursy/konkurs-na-osiagniecie-techniczne-roku/