KURSY DLA PERSONELU BADAŃ NIENISZCZĄCYCH (WRAZ Z EGZAMINEM CERTYFIKUJĄCYM) WG ISO 9712

Zapraszamy Państwa na kolejne kursy z zakresu badań nieniszczących organizowane wspólnie z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa w systemie w tzw. sesji wyjazdowej.
Kursy dla personelu badań nieniszczących (wraz z egzaminem certyfikującym) wg ISO 9712 w metodzie:

– badań penetracyjnych PT 1 i 2 na I i II stopień – nabór otwarty
– badań wizualnych VT 1 i 2 na I i II stopień – nabór otwarty
– badań magnetyczno-proszkowych MT 1 i 2 na I i II stopień 04.-09.11.2019

więcej