Agenda Wydawnicza SIMP „Przegląd Spawalnictwa”

Agenda Wydawnicza SIMP „Przegląd Spawalnictwa” prowadzi działalność wydawniczą opracowań książkowych. Wydane przez nas książki są autorstwa osób posiadających uznaną pozycję w środowisku inżynierskim w Polsce.
W trakcie procesu wydawniczego podlegają rzetelnej recenzji doświadczonych naukowców i praktyków. Czynimy intensywne starania, żeby wydane u nas książki prezentowały nowoczesną i aktualną wiedzę naukową i techniczną.
Zapraszamy Państwa do literatury. http://www.simp-wydawnictwo.pl/