KURS PODSTAWOWY DLA RZECZOZNAWCÓW SIMP

Ośrodek Doskonalenia Kadr w Warszawie informuje o organizowanej kolejnej edycji szkolenia KURS PODSTAWOWY DLA RZECZOZNAWCÓW SIMP ubiegających się o tytuł RZECZOZNAWCA SIMP W SPECJALNOŚCI NR 830 „WYCENA MASZYN, URZĄDZEŃ I POJAZDÓW” Szkolenie odbędzie się w dniach 2 i 3 lipca 2020 r. w Warszawskim Domu Technika ul. Czackiego 3/5. Szczegółowe informacje organizator prześle osobom zainteresowanym po wysłaniu zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym do pobrania na stronie http://www.simp.odk.waw.pl/doskonalenie-zawodowe.html wysłanym na adres sekretariat@simp.odk.waw.pl