Spotkanie inauguracyjne dwustronnego projektu transferu wiedzy „Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu” w ramach programu współpracy INTERREG VA BB-PL 2014 – 2020

W ramach programu INTERREG VA BB-PL projekt pt. „Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu – Zrównoważony rozwój transgranicznej sieci kompetencji w zakresie transferu wiedzy i technologii w dziedzinie budowy lekkich konstrukcji zorientowanej na zastosowania w praktyce”, który BTU Cottbus – Senftenberg złożył wraz z polskimi partnerami: Uniwersytetem Zielonogórskim i Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, wybrany do realizacji.
Spotkanie inauguracyjne w czwartek, 26 listopada 2020 r. o godzinie 13:00 ma na celu przedstawienie zainteresowanym uczestnikom przeglądu projektu, planowanych działań i partnerów projektu.
Link do wydarzenia przez Google Meet https://meet.google.com/oji-kmdc-htw
Lokalizacja:
online przez Google Meet