Konferencja inaugurująca projekt pn. „Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu …”

W dniu 26 listopada 2020 roku w Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się konferencja oficjalnie rozpoczynająca polsko-niemiecki projekt pn. „Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu – Zrównoważony rozwój transgranicznej sieci kompetencji w zakresie transferu wiedzy i technologii w dziedzinie budowy lekkich konstrukcji zorientowanej na zastosowania w praktyce”. Ze względu na warunki sanitarne miała ona charakter zdalny.

Konferencję otworzyli i prowadzili Pani Profesor Justyna Patalas-Maliszewska, dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Pan Profesor Sławomir Kłos, pełnomocnik Rektora ds. Przedsiębiorczości Akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. W konferencji uczestniczyli partnerzy projektu oraz zaproszeni goście z Polski i Niemiec.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska. Partnerem wiodącym projektu jest Brandenburski Uniwersytet Techniczny (BTU) Cottbus-Senftenberg w Niemczech, a po stronie polskiej partnerami projektu są Uniwersytet Zielonogórski i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim.

Główny cel projektu jest zgodny z warunkami określonymi w priorytecie IV obszaru interwencyjnego Programu Współpracy „transfer technologii i współpracy między uczelniami a przedsiębiorstwami, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw”. Aby go osiągnąć zaplanowano realizację kilkunastu warsztatów między uczelniami a przedsiębiorstwami w Polsce i Niemczech, podczas których uczestnicy uzyskają zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności opracowywania technologii z zastosowaniem lekkich materiałów konstrukcyjnych. Równolegle prowadzone będą też zajęcia z języka polskiego i niemieckiego.

Realizacja projektu umożliwi jego uczestnikom rozwój nowych możliwości biznesowych, uatrakcyjnienie rynku pracy i rozszerzenie działalności badawczo-rozwojowej. Towarzysząc projektowi, uczestnicy powinni zapoznać się z inną kulturą i językiem, aby przełamywać bariery mentalne, społeczne i zawodowe.