Odeszli od nas …

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 7 kwietnia 2021 roku zmarł nasz Serdeczny Kolega i Przyjaciel

mgr inż. Grzegorz Ratuszny

Jego przedwczesne odejście napełnia nas smutkiem.
Każdy, kto miał przyjemność znać Go osobiście, w sposób szczególny zostawi go w swojej pamięci. Tacy ludzie nie zdarzają się często, są wyjątkowi i tym boleśniej odczuwamy ich stratę.

Żonie i najbliższej Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia
składają koleżanki i koledzy z Gorzowskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich