II Warsztat (online), 21-22 kwietnia 2021

II Warsztat pt.: 
„Produkcja przyrostowa na bazie tworzyw sztucznych lub proszków metali oraz symulacja produkowanych komponentów“, zorganizowany przez partnera projektu Instytut Inżynierii Mechanicznej Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Zespół projektu PP3 SIMP