III. Warsztat, (online), 26-27 maja 2021

Projekt „Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu – Zrównoważony rozwój transgranicznej sieci kompetencji w zakresie transferu wiedzy i technologii w dziedzinie budowy lekkich konstrukcji zorientowanej na zastosowania w praktyce”.
III. Warsztat pt.: Wpływ anizotropowych właściwości materiału w kompozytach włóknistych oraz komponentach drukowanych“, zorganizowany przez lidera projektu Fachgebiet Polymerbasierter Leichtbau | Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg.
Zespół projektu PP3 SIMP