AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża

AUTOMATYKA I ROBOTYKA
studia I stopnia (profil praktyczny)
zakres:
1. automatyka
2. robotyka
Studia umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu przedmiotów związanych z automatyką, robotyką, informatyką, elektroniką, mechaniką i elektromechaniką, metodami sterowania procesami przemysłowymi oraz metodami projektowania komputerowych układów sterowania robotów i sztucznej inteligencji. Dzięki możliwości studiowania dualnego oraz odbywanych praktyk studenci już podczas studiów zdobywają doświadczenie w rzeczywistym środowisku zawodowym. Studenci zdobywają przygotowanie praktyczne do podjęcia pracy zawodowej jako projektanci nowoczesnych systemów automatyzacji i robotyzacji, projektanci układów sterowania, robotów, systemów biomedycznych i biotechnologicznych, a także jako twórcy systemów pomiarowych i decyzyjnych. Studiowanie na kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA daje możliwość rozwijania pasji i zainteresowań, dzięki czemu możliwe jest podjęcie pracy zawodowej jako projektant nowych systemów automatyzacji, robotyzacji, inżynier utrzymywania ruchu układów automatyki w dowolnym nowoczesnym zakładzie przemysłowym.