INAUGURACJA AKADEMII AUTOMATYKI I MECHATRONIKI AJP

25 sierpnia 2021 r. na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się inauguracja Akademii Automatyki i Mechatroniki.
Podczas spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, gorzowskich szkół, firm z miasta i regionu oraz pracownicy Uczelni, prelekcję na temat przemysłu przyszłości oraz znaczenia szkoleń w zakresie automatyzacji i robotyzacji wygłosili:
– dr inż. Wojciech Zając – adiunkt na Wydziale Technicznym, który wraz z zespołem zainicjował powstanie Akademii Automatyki i Mechatroniki na Wydziale Technicznym,
– Ewa Mikos – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu i Governmental Affairs Siemens Sp. z o.
– Mirosław Kuligowski – Dyrektor ds. Rozwoju Produktu Siemens Sp. z o.o.
Po zakończeniu prelekcji zebrani goście mieli okazję zwiedzić Laboratorium Środowiskowe oraz poznać możliwości Wydziału Technicznego.
Należy podkreślić, iż Akademia Automatyki i Mechatroniki przy Wydziale Technicznym powstała w wyniku współpracy Uczelni z otoczeniem gospodarczym oraz wyposażaniem Laboratorium Środowiskowego i budowanego Laboratorium Technologicznego w najnowocześniejsze urządzenia i systemy wiodącego producenta – firmy SIEMENS. Obejmuje ono oprogramowanie inżynierskie do projektowania, wykonywania i nadzoru nad pracą systemów PLC, najnowocześniejsze sterowniki SIEMENS SIMATIC wraz z panelami operatorskimi oraz linię produkcyjno-szkoleniową do realizacji certyfikowanych szkoleń w zakresie systemów mechatronicznych. Co istotne, działalność Akademii Automatyki i Mechatroniki obejmować będzie realizowanie dydaktyki na kierunkach inżynierskich i magisterskich różnych kierunków studiów. Możliwe będzie także prowadzenie szerokiego zakresu dedykowanych szkoleń dla kadry przemysłowej regionu i kraju, obejmujących kursy podstawowe, rozszerzone i zaawansowane w zakresie projektowania i programowania systemów automatyki, robotyki i mechatroniki. źródło: WT AJP