Kolejna edycja Konkursu na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2020 roku” – rozstrzygnięta

Obradujący w dniu 20 września 2021 r. Zarząd Główny SIMP zatwierdził wyniki XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu SIMP na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2020 roku”, zaproponowane przez Komisję Konkursową pod przewodnictwem dr. inż. Wiesława Krzymienia.

Ze względu na trwającą sytuację epidemiologiczną, o trybie wręczenia dyplomów i statuetek laureatom konkursu powiadomimy w odrębnym komunikacie.

Jednocześnie zachęcamy uczelnie, instytuty naukowo-badawcze i firmy o zgłaszanie najlepszych osiągnięć naukowo-technicznych w ramach XV edycji konkursu. Więcej.