INAGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 NA AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

W dniu 1 października 2021 r. odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Studentów, zaproszonych gości oraz kadrę naukowo-dydaktyczną powitała JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

Pani Rektor zabrała głos i podsumowała poprzedni rok akademicki. Wspominała m.in. o tym, że pandemia nie zwolniła uczelni z pracy naukowej, a w wypadku wielu pracowników badawczych wręcz tę pracę przyspieszyła. Wymiernym efektem tegoż są publikacje, patenty, wynalazki i inne. Pani Rektor poruszyła w swoim przemówieniu także wiele innych, ważnych dla funkcjonowania uczelni kwestii. Więcej.

źródło: AJP