XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu TECHNIK-ABSOLWENT 2021 rozstrzygnięta

Uprzejmie informujemy, że obradujący w dniu 9 grudnia 2021 r. Zarząd Główny SIMP zatwierdził wyniki XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych TECHNIK-ABSOLWENT 2021.

Wyniki XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP 2021

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wnioskiem kol. Stanisława Królikowskiego – przewodniczącego Komisji Konkursowej, dyplomy dla laureatów oraz podziękowania dla dyrektorów szkół ze względu na panującą pandemię COVID-19 zostaną przesłane bezpośrednio do szkół.

Serdecznie gratulujemy!