Kolejny Konkurs SIMP rozstrzygnięty! Wyniki XXI edycji Konkursu SIMP na najlepszą pracę dyplomową

Główna Komisja Ogólnopolskiego Konkursu SIMP o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, wykonaną i obronioną w polskiej uczelni technicznej – rok. akad. 2020/2021 zakończyła ocenę prac dyplomowych. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną, ocena prac odbywała się zdalnie.

Oddziały SIMP otrzymały indywidualne linki do zamieszczania prac dyplomowych, a członkowie Komisji dostęp do wszystkich folderów.

Wyniki pracy Komisji zostały przedstawione Zarządowi Głównemu SIMP, który w drodze głosowania korespondencyjnego w dniu 4 stycznia 2022 r. je zatwierdził.

Jednocześnie informujemy, że dyplomy i listy gratulacyjne dla laureatów, wyróżnionych i osób, których prace zakwalifikowały się do II finałowego etapu konkursu oraz promotorów i rektorów, zostaną przesłane do właściwych terenowo Oddziałów SIMP.

Wyniki XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu SIMP o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Źródło: simp.pl