Posiedzenie Zarządu Oddziału SIMP w Gorzowie Wielkopolskim

W dniu 18 stycznia 2022 r. odbyło się pierwsze w 2022 roku posiedzenie Zarządu Oddziału SIMP w Gorzowie Wielkopolskim.
W spotkaniu uczestniczyli: członkowie zarządu, komisji rewizyjnej oraz prezesi kół gorzowskiego oddziału.
Program posiedzenia obejmował następujące tematy:
1. Akcja sprawozdawczo – wyborcza – XXXV WZD SIMP.
    Organizacja XIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału
2. Sprawozdania z działalności kół i oddziału w 2021 roku
3. Organizacja spotkania członków oddziału.
4. Program działania Zarządu oddziału na 2022 rok
5. Sprawy bieżące.
Podczas posiedzenia ustalono terminy:
– XIII Walne Zgromadzenie Członków gorzowskiego oddziału SIMP – 28 kwietnia 2022 r.
– Spotkanie Członków Oddziału – 4 marca 2022 r.
Posiedzenie zostało przeprowadzone w formie on-line.