Ogólnopolski Konkurs „TECHNIK-ABSOLWENT”

XVI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe  -rok szkolny 2021-2022

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Zarząd Główny w Warszawie organizuje XVI EDYCJĘ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe Technik-Absolwent – rok szkolny 2021/2022.

Celem konkursu „Technik Absolwent Roku” jest promowanie najlepszych uczniów oraz szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w środowisku szkolnym, w środowisku technicznym, uczelniach oraz w społeczeństwie

Istotą organizowanego konkursu jest uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie / egzaminów zawodowych z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich. Celem pośrednim konkursu jest możliwość tworzenia Szkolnych Kół SIMP przy Oddziałach Stowarzyszenia.

Konkurs jest adresowany do uczniów i absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zawodach branży mechanicznej i branżach pokrewnych.

Termin składania dokumentów:

  • I etap, do 9 września 2022 r.
  • II etap, do 14 października 2022 r.