VI. Warsztat w ramach projektu „Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu”

ZAPROSZENIE

na VI. Warsztat, w dniach 24-25 marca 2022 (online).

Tytuł Warsztatu: Wzornictwo i konstrukcja/Projektowanie komponentów kompozytowych /
Entwurf und Auslegung/Verbund- und Bauteilgestaltung.

PROGRAM

Dostęp do warsztatu (Kanał PL/Kanał DE): Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/85804453543?pwd=c3dwM3ZzakhGems4YURUL2k1OXhhZz09

Dołączając do warsztatu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz nazwy instytucji uczestnika.

Organizatorem VI. Warsztatu jest Instytut Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego – partner projektu.