Wniosek o wygaszenie członkostwa Rosyjskiego TBNiDT oraz Białoruskiego TBNiDT w Europejskiej Federacji Badań Nieniszczących (European Federation for NDT)

Szanowni Państwo, Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Stojąc wobec tragedii milionów Obywateli Ukrainy i humanitarnego kryzysu o niespotykanej skali, wywołanego na Ukrainie działaniami wojennymi Rosji wspieranej przez Białoruś, Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP podjął uchwałę mającą na celu złożenie wniosku o wygaszenie członkostwa tych Państw w Europejskiej Federacji Badań Nieniszczących.

Nie jest to działanie skierowane przeciwko Obywatelom tych Państw, ale ma na celu zwrócenie ich uwagi na fakt, iż nie można prowadzić działań wojennych przeciw ludności cywilnej, kobietom i dzieciom, a w tym samym czasie, w niezakłócony sposób, kontynuować działalność biznesową, towarzyską czy naukową. Być może nasz wniosek nie odniesie żadnego skutku, ale niech się stanie kolejną kroplą drążącą skałę stojącą na drodze do zakończenia działań wojennych.

Nie możemy pozostać bierni wobec niewyobrażalnego cierpienia i nieszczęścia milionów niewinnych ludzi.

Z wyrazami szacunku
Tomasz Chady
Prezes Zarządu PTBNiDT SIMP

 

Uchwała nr 2 z 28 lutego 2022 r.

W związku z bezprecedensowym atakiem wojsk rosyjskich na Ukrainę i jej ludność cywilną Zarząd PTBNiDT SIMP zwraca się z wnioskiem o wygaszenie członkostwa Rosyjskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej oraz Białoruskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej w Europejskiej Federacji Badań Nieniszczących (European Federation for NDT).

Zarząd PTBNiDT SIMP podjął uchwałę jednomyślnie.

Treść uchwały w języku angielskim:

Considering the unprecedented Russian military attack on Ukraine and the civilian population, The PTBNiDT SIMP Management Board asks for membership cancelation of  The Russian Society for NDT & Technical Diagnostic as well as The Belorussian Association for NDT & Technical Diagnostic in The European Federation for NDT.

The resolution was taken by The PTBNiDT SIMP Management Board unanimously.

Powyższa uchwała uzyskała akceptację Zarządu Głównego SIMP.