Członkowie gorzowskiego oddziału SIMP wybrali nowe władze

W sali wykładowej Laboratorium Technologicznego Wydziału Technicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się XIII Walne Zgromadzenie Członków (WZC) Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) w Gorzowie Wielkopolskim.
XIII Walne Zgromadzenie Członków dokonało podsumowania i oceny działalności gorzowskiego oddziału tworzonego przez aktywność jego zarządu, członków kół i spawalniczej sekcji naukowo – technicznej, a także określiło kierunki działania na okres następnej kadencji 2022-2026.
Wśród gości zaproszonych na zgromadzeniu obecna była Pani Oksana Koval pochodząca z Ukrainy.
Uroczystym momentem Zgromadzenia było wręczenie dyplomów uznania, listów gratulacyjnych wyróżniającym się członkom oraz legitymacji nowym członkom naszego oddziału.
Zgromadzeniu przewodniczył kol. Ryszard Bartz, którego wspomagał sekretarz kol. Andrzej Kasztelan.
Następnie Zgromadzenie wybrało członków Komisji Mandatowo-Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
Ustępujący prezes zarządu oddziału kol. Włodzimierz Fleischer przedstawił sprawozdanie zarządu oddziału za kadencję 2018-2022.
W sprawozdaniu odniósł się do postanowień Uchwały XII WZD oraz przedstawił najważniejsze inicjatywy i przedsięwzięcia zrealizowane przez zarząd i koła oddziału w okresie minionej kadencji. W sprawozdaniu wskazał propozycje zamierzeń na kadencję 2022-2026. Podziękował wszystkim koleżankom i kolegom, z którymi miał możliwość i przyjemność współpracować.
Po wystąpieniu Prezesa kol. Józef Król – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za kadencję 2018÷2022.
Komisja Rewizyjna Oddziału SIMP w Gorzowie Wlkp. po przeanalizowaniu całości pracy Zarządu w minionej kadencji, stwierdza prawidłowe prowadzenie działalności statutowej i finansowej. Komisja zawnioskowała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego przedstawił kol. Stanisław Stasiak.
W kolejnym punkcie programu, uczestnicy XIII WZC jednomyślnie podjęli uchwałę o przyjęciu sprawozdania Zarządu Oddziału i przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
Następnie przystąpiono do wyboru władz oddziału. Na funkcję Prezesa Oddziału na kadencję 2022-2026 wybrano Włodzimierza Fleischera. Wybrano także członków: Zarządu Oddziału (kol. kol. Ryszard Bartz, Filip Dziedzic, Leszek Korban, Piotr Matkowski, Mariusz Osiński, Tomasz Rzepecki), Komisji Rewizyjnej (kol. kol. Józef Król, Tomasz Mielnik, Jan Siuta), Sądu Koleżeńskiego (kol. kol. Paweł Kostecki, Tomasz Jewsiewicki, Rafał Różański) oraz delegatów na XXXV WZD SIMP: kol. Włodzimierz Fleischer, kol. Leszek Korban.
W następnej części XIII WZC Koleżanki Aneta Jakubus i Joanna Kostrzewa oraz Kolega Marcin Jasiński członkowie Koła przy Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża (gospodarze) zaprezentowali uczestnikom XIII WZC Laboratorium Technologiczne Wydziału Technicznego AJP. Uczestnicy zgromadzenia mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem oraz możliwościami badawczymi poszczególnych laboratoriów: Laboratorium CNC, Laboratorium Inżynierii Materiałowej, Laboratorium Robotyki, Laboratorium Automatyki, Laboratorium Metrologii, Laboratorium Energetyczne, Laboratorium Konstrukcji Maszyn, Laboratorium Chemiczne, Laboratorium druku 3D.
Głównym celem Laboratorium Technologicznego jest wzrost działań naukowo-badawczych realizowanych w powiązaniu z lokalną gospodarką i biznesem. Kluczowe obszary badawcze Laboratorium Technologicznego to: inżynieria wytwarzania, mikroinżynieria, automatyzacja produkcji, diagnostyka materiałowa oraz modelowanie i symulacja procesów przemysłowych.
W ostatnim punkcie XIII WZC Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekt uchwały XIII WZC. Zebrani po dyskusjach przyjęli uchwałę jednogłośnie.
Na zakończenie głos zabrał Prezes Oddziału kol. Włodzimierz Fleischer, który podziękował zebranym za zaangażowanie w działalność SIMP i udział w zgromadzeniu oraz gospodarzom za umożliwienie przeprowadzenia zgromadzenia w obiekcie Wydziału Technicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża.