Tradycyjne, grudniowe spotkanie koleżeńskie

Zarząd Oddziału SIMP w Gorzowie Wielkopolskim ZAPRASZA!

Spotkanie odbędzie się  9 grudnia 2022 r. (piątek) od godz. 18.00 w Jazz Club “Pod Filarami”
przy ul. Władysława Jagiełły 7, w Gorzowie Wielkopolskim.
Koszt uczestnictwa w spotkaniu wynosi 40,00 zł od osoby. Wpłaty będą przyjmowane na miejscu.

R.S.V.P.
Prosimy o potwierdzenie udziału najpóźniej do dnia 6 grudnia 2022 r. używając formularza dostępnego pod adresem:
Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaproszenie na spotkanie wigilijne

Uczestników spotkania prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w sytuacji pandemicznej.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania bez wcześniejszego uprzedzenia.