Zakończenie serii warsztatów „Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu. Zrównoważony rozwój transgranicznej sieci kompetencji w zakresie transferu wiedzy i technologii w dziedzinie budowy lekkich konstrukcji zorientowanej na zastosowanie w praktyce”

7 i 8 grudnia w Lubniewicach w Hotelu Woiński SPA **** odbyła się konferencja zamykająca serię warsztatów „Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu. Zrównoważony rozwój transgranicznej sieci kompetencji w zakresie transferu wiedzy i technologii w dziedzinie budowy lekkich konstrukcji zorientowanej na zastosowanie w praktyce”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Było to wydarzenie zwieńczające prawie dwuletnią współpracę naszego oddziału wraz z Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg oraz Uniwersytetem Zielonogórskim. W tym czasie udało nam się zorganizować 12 warsztatów tematycznych dotyczących lekkich konstrukcji kompozytowych. Spotkanie stanowiło okazję nie tylko do retrospektywnego przeżycia jeszcze raz serii warsztatów, ale również do wysłuchania nowych treści.

Pierwszy dzień rozpoczął się tradycyjnie od powitania uczestników przez partnerów projektów. Ponadto uczestnicy mogli nie tylko wysłuchać wykładów, ale również obejrzeć wystawę półproduktów jak i gotowych elementów konstrukcyjnych. Pierwsze wystąpienie stanowiło podsumowanie serii warsztatów i zostało przedstawione przez René Wickmanna. Kolejny wykład poprowadził pan profesor Holger Seidlitz. Wystąpienie dotyczyło rozwoju technologii kompozytowych a dokładnie ich praktycznych zastosowań w przemyśle jak i trendów rozwojowych.

Następny referat przygotowany przez wykładowcę gorzowskiej uczelni, pana doktora Barskiego, dotyczył nowoczesnej metody diagnostyki kompozytu metalowo-gumowego stosowanego w oponach. Po przerwie kawowej studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego przedstawili innowacyjną instalację wodorotlenkową do zastosowania w silnikach spalinowych. Kolejne wystąpienie zostało przedstawione przez przedstawiciela naszego oddziału – Filipa Dziedzica – i dotyczyło projektu konstrukcyjnego lekkiego ramienia robota.

Jeszcze przed przerwą obiadową odbyła się dyskusja odnośnie dotychczas przedstawionych prezentacji. Była to okazja do wymiany nie tylko wiedzy ale również poglądów dotyczących kierunku rozwoju kompozytów. Ostatni wykład tego dnia dotyczył symulacji, projektowania i optymalizacji konstrukcji lekkiej suwnicy mobilnej do zastosowań budowlanych. Pod koniec dnia uczestnicy mieli przyjemność wziąć udział w uroczystej kolacji.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od części kulturalnej, gdzie dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach – pani Marta Rusakiewicz – przedstawiła nam historię miejscowości oraz okolic. Między innymi można było się dowiedzieć, że nieopodal istniały dwie huty szkła. Następnie uczestnicy przeszli brzegiem jeziora do zamku Książąt Lubomirskich. Na miejscu można było zobaczyć historyczny oręż, unikatową kolekcję obrazów a równocześnie wysłuchać też historii rodu Lubomirskich.

Po powrocie do hotelu i przerwie na kawę rozpoczęła się seria wykładów technicznych. Najpierw pan profesor AJP Andrzej Perec przybliżył optymalizację procesu cięcia strugą wodno-ścierną przy użyciu metody Entropy-CODAS. Kolejne wystąpienie dotyczyło Inkubatora Innowacyjności 4.0 oraz projektów realizowanych na UZ. Następny wykład dotyczył istotnego zagadnienia jakim jest recykling polimerowych kompozytów konstrukcyjnych – tu również na praktycznym przykładzie łopat turbin wiatrowych czy też zbiorników wysokociśnieniowych. Ostatnim wystąpieniem była prezentacja firmy Converis – przybliżono proces formowania rotacyjnego. Na zakończenie, w części językowej, w humorystyczny sposób przedstawiono przysłowia i idiomy w języku niemieckim jak i polskim. Na zakończenie partnerzy projektowi podsumowali prawie dwuletnią współpracę przy organizacji warsztatów oraz wyrazili chęć podjęcia nowej współpracy.

Cieszymy się, że jako gorzowski oddział SIMP mogliśmy współtworzyć jak i aktywnie uczestniczyć w serii tych warsztatów. Udało się nam nie tylko przełamać granice czy zredukować bariery, ale również wykorzystać mocne strony. Będziemy szukać dalszych obszarów współpracy, które wspomogą rozwój przemysłowy i naukowy regionu i nie tylko.