Targi ITM Industry Europe 2023

Powrót po 4 latach

We wtorek 30 maja 2023 roku w Poznaniu rozpoczęły się targi ITM Industry Europe pod hasłem “Przemysł Ery Cyfrowej”. Ponadto, w ramach targów, ZG SIMP zorganizował XI Dzień Mechanika, który odbył się razem z XVI Forum Inżynierskim, którego organizatorem była FSNT-NOT. Dzień Mechanika jest przedsięwzięciem mającym na celu uczczenie zebrania konstytucyjnego powołującego Stowarzyszenie (28 czerwca 1926r.). Warto wspomnieć, że było to pierwsze wydarzenie tej serii po 4 letniej przerwie i odbyło się pod tytułem “Innowacyjna oferta młodych”. Tak jak każde sympozjum tego typu rozpoczęto od powitania uczestników przez gospodarzy: prezes FSNT-NOT panią Ewę Mańkiewicz-Cudny, prezesa SIMP Kol. prof. dr hab. inż. Tomasza Chmielewskiego oraz prezesa Grupy MTP pana Tomasza Kobierskiego. Moderatorami byli pan Krzysztof Michalski z Polskiego Radia oraz pan Janusz Kowalski z FSNT NOT.

Nagrody i wyróżnienia

Pierwszą prezentację tego dnia przedstawił Kol. prezes SIMP prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski wraz ze współpracownikiem z Politechniki Warszawskiej Kol. dr inż. Romanem Grygorukiem. Omówili oni praktyczne przykłady zastosowania inżynierii mechanicznej w medycynie. Po tym wykładzie dotyczącym synergii techniki i ludzkiego ciała wręczone zostały wyróżnienia i nagrody w konkursach organizowanych przez SIMP i FSNT-NOT:

Inżynier Mechanik 2023, Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku 2022, DŹWIGNIA

Gorzowianie liderami w wdrożeniach przemysłowych

Czołowe miejsca w konkursie na Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku 2022, w kategorii „wdrożenia w przemyśle”, zajęły rozwiązania zgłoszone przez gorzowski oddział SIMP. Zwycięski projekt „ProtoPlastMaker 4.0” dotyczący hybrydowego centrum addytywno-skrawającej obróbki tworzyw sztucznych został opracowany wspólnie przez firmę PPHU Poligraf  Wiesław Kasprowiak z Gorzowa Wielkopolskiego oraz Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Drugie miejsce za wdrożenie własnych wyników badań w zakresie wprowadzania nowej linii wałów rozprężnych dla przemysłu otrzymał Zakład Mechaniczny MESTIL Sp. z o.o. reprezentowany przez pana Grzegorza Włażewskiego. Serdecznie gratulujemy gorzowskim firmom osiągnieć jak i pozostałym laureatom wyżej wymienionych konkursów!

Panel dyskusyjny, prezentacje i podpisanie listu intencyjnego

Po wręczeniu nagród panel dyskusyjny pod tytułem “Oferta młodych naukowców dla gospodarki” poprowadził pan Dawid Myszka – Przewodniczący Komisji Młodzieży FSNT-NOT. Poruszono ważne tematy takie jak model edukacji czy też wsparcie innowacji.  Następnie po krótkiej przerwie kawowej zaprezentowano Program Bezpieczne Praktyki i Środowisko oraz podpisano list intencyjny. W następnym panelu dotyczącym wsparcia innowacyjnych projektów omówiono m. in. jak pozyskać środki wspierające innowacje. Na zakończenie zarówno studenci jak i doktoranci zaprezentowali swoje rozwiązania techniczne.

Wystawcy z całego świata

W tegorocznych targach wystawia się prawie 700 wystawców z kraju i z zagranicy. Wśród nich jest również Lubuski Klaster Metalowy, którego członkiem jest gorzowski Oddział SIMP. Uczestnicy targów mogą zapoznać się z przeróżnymi technologiami wytwarzania, obróbki czy też badań. Ponadto wystawcy z różnych branż reklamują swoje usługi dla przemysłu, takie jak BHP, ubrania robocze czy też outsourcing.

Nowoczesne technologie

Tegoroczne targi pozwalają uczestnikom zapoznanie z najnowszymi osiągnięciami techniki i przemysłu. Wystawcy prezentują swoje rozwiązania oraz z chęcią opowiadają o nich zainteresowanym. Ponadto wspólne przedsięwzięcie SIMP oraz FSNT NOT umożliwiło wspólne spotkanie znajomych twarzy oraz nawiązanie nowych kontaktów w ramach “Dnia Mechanika” oraz “Forum Inżynierskiego”. Dziękujemy organizatorom za wysiłek włożony w realizację tego wydarzenia oraz zachęcamy do uczestnictwa w targach, które potrwają do piątku.