TECHNIK ABSOLWENT ROKU – XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu, rok szkolny 2023-2024

TECHNIK ABSOLWENT ROKU – XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe – rok szkolny 2023-2024

Z przyjemnością informujemy, że startujemy z kolejną XVIII edycją Ogólnopolskiego Konkursu o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe TECHNIK ABSOLWENT ROKU – rok szkolny 2023-2024.

Szczegółowe informacje (regulamin i dokumenty zgłoszeniowe) na https://simp.pl/dzialalnosc/konkursy/

Serdecznie zapraszamy do udziału!