Day

5 lutego, 2019
KOMISJA KWALIFIKACYJNA nr 084/123/08/15 przy STOWARZYSZENIU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w: Grupa 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną Grupa 2: Urządzenia wytwarzające,...
Read More