Konferencja PRZEMYSŁ 4.0 Algorytmizacja problemów oraz digitalizacja procesów i urządzeń, 2019

W dniu 26 kwietnia 2019 roku odbyła się konferencja naukowa PRZEMYSŁ 4.0 Algorytmizacja problemów oraz digitalizacja procesów i urządzeń, 2019, zorganizowana została przez Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, współorganizatorem był Lubuski Klaster Metalowy. Konferencji patronowała JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbieta Skorupska – Raczyńska.

Uroczystego otwarcia konferencji w imieniu Władz Uczelni dokonał Dziekan Wydziału Technicznego AJP Pan prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak. W tej części konferencji miała miejsce miła uroczystość. Prezes Oddziału Gorzowskiego SIMP inż. Włodzimierz Fleischer z Dziekanem Wydziału Technicznego profesorem Mirosławem Urbaniakiem, wręczyli dyplomy Laureatom XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, obronioną w krajowej wyższej uczelni technicznej, w roku akademickim 2017/2018, organizowanym pod Honorowym Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Listy gratulacyjne otrzymali także promotorzy wyróżnionych prac dyplomowych i JM Rektor AJP Pani prof. dr hab. Elżbieta Skorupska – Raczyńska.
Prace zgłoszone przez Oddział SIMP w Gorzowie Wielkoposkim zakwalifikowane przez Komisję Konkursową do etapu finałowego:

  • Karol Piotr Rosół pt. „Projekt konstrukcyjny rozdrabniacza butelek z tworzywa sztucznego do zastosowań w gospodarstwach domowych”, promotor prof. dr hab. Inż. Wojciech Kacalak, dr h.c. mult.
  • Maciej Damian Michalewicz, pt. „Opracowanie konstrukcyjne wolnych rolek do badań układów hamulcowych pojazdów samochodowych 4×4 o masie 3.5 t” 2, promotor dr inż. Marcin Jasiński