VIII DZIEŃ MECHANIKA

Zarząd Główny SIMP organizuje w dniu 5 czerwca 2019 r., godz. 11.00 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich przy ul. Głogowskiej 14, w Sali Niebieskiej – Hol Wschodni, Pawilon 3, podczas odbywających się Targów ITM Polska

VIII DZIEŃ MECHANIKA

W ramach tego ważnego dla naszego środowiska wydarzenia proponujemy:
– wygłoszenie referatu poświęconego inż. Sobiesławowi Zbierskiemu – wybitnemu działaczowi SIMP, Członkowi Honorowemu Stowarzyszenia, Patrona SIMP 2019 Roku;
– wręczenie statuetek, dyplomów i wyróżnień laureatom XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2018 roku”, nad którym honorowy patronat objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Laureaci Konkursu zgłoszeni przez gorzowski oddział SIMP:

Kategoria P: Osiągnięcia wdrożone w przemyśle:
II miejsce: Innowacyjny system automacji procesów produkcyjnych precyzyjnego gięcia kształtowego CNC rurkowych elementów – Zakład Mechaniczny Mestil Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim
Kategoria N, Prace i stanowiska naukowo-badawcze
prace zakwalifikowane do II etapu konkursu:
Metodyka i urządzenie do badań odporności materiałów na wstrząsy cieplne – Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim