XI Międzynarodowa Konferencja – Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) Oddział w Gorzowie Wielkopolskim wraz z Sekcją Badań Materiałowych Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w:
XI Międzynarodowej Konferencji „Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej”.
Wydarzenie to będzie miało miejsce 9-11 czerwca 2022 r. w Hotelu Woiński Spa w Lubniewicach. Wsparcie merytoryczne naszej Konferencji zapewnia Sekcja Badań Materiałowych Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Uczestnikami są zarówno pracownicy jednostek badawczych jak i przedstawiciele laboratoriów przemysłowych, reprezentujących szeroki wachlarz branż – od przemysłu ciężkiego, poprzez motoryzację aż po technologie związane z wytwarzaniem materiałów kompozytowych i tworzyw sztucznych, a także przedstawiciele towarzystw klasyfikacyjnych i jednostek akredytowanych jak Urząd Dozoru Technicznego czy Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa.
W trakcie konferencji na sesjach plenarnych i plakatowej zostaną poruszone tematy dotyczące m.in. aktualnie prowadzonych badań materiałowych, w tym badania porównawcze. Sesja techniczna zostanie zrealizowana w laboratoriach Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP Forschungsbereich Polymermaterialien und Composite PYCO w Wildau. Realizując uwagi uczestników poprzednich spotkań planujemy podtrzymać dotychczasowy zakres tematyczny poruszanych zagadnień ze wskazaniem na prezentację doświadczeń związanych z zastosowaniem nowych materiałów i rozwojem technologii wytwarzania, metod badawczych oraz wymagań akredytacji i certyfikacji w tym obszarze. Szczególnym obszarem zagadnień, podejmowanych przez naszą Konferencję jest grupa metod badań nieniszczących. Bezpośredni odnośnik: https://gorzow.simp.pl/konferencja-laboratoria-badawcze-systemy-jakosci-w-unii-europejskiej/

Rejestracja na konferencję będzie realizowana w systemie elektronicznym. System elektronicznej rejestracji zostanie uruchomiony w terminie późniejszym.