Month

wrzesień 2022
Projekt "Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu"
Zapraszamy na pierwsze po wakacyjnej przerwie warsztaty z serii “Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu”, które odbędą się 12. i 13. października. Tytuł kolejnego wydarzenia to: “Technologie wytwarzania kompozytów termoplastycznych i termoutwardzalnych” i będzie ono zorganizowane przez Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus. Uczestnicy będą mogli nie tylko wysłuchać online sesji wykładowej pierwszego dnia,...
Read More