Day

13 grudnia, 2022
 9 grudnia w Jazz Club-ie „Pod Filarami”, po 2 latach przerwy, odbyło się tradycyjne, grudniowe spotkanie koleżeńskie. Rozpoczęło się ono od wręczenia legitymacji członkowskich nowym członkom naszego oddziału. Następnie przedstawiciele zarządu oddziału przedstawili krótką informację o przedsięwzięciach realizowanych przez Oddział w 2022 roku. Po części oficjalniej rozpoczął się występ zespołu jazzowego „Kadr”. Uczestnicy wydarzenia mogli...
Read More