Day

11 marca, 2022
ZAPROSZENIE na VI. Warsztat, w dniach 24-25 marca 2022 (online). Tytuł Warsztatu: Wzornictwo i konstrukcja/Projektowanie komponentów kompozytowych / Entwurf und Auslegung/Verbund- und Bauteilgestaltung
Read More
Stojąc wobec tragedii milionów Obywateli Ukrainy i humanitarnego kryzysu o niespotykanej skali, wywołanego na Ukrainie działaniami wojennymi Rosji wspieranej przez Białoruś, Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP podjął uchwałę mającą na celu złożenie wniosku o wygaszenie członkostwa tych Państw w Europejskiej Federacji Badań Nieniszczących.
Read More