Precyzyjne pomiary w produkcji samochodów: PERCEPTRON

Rozwój mechanizacji i automatyzacji w produkcji wielkoseryjnej skomplikowanych wyrobów doprowadził do znacznego skrócenia taktów produkcji, poniżej jednej minuty, a niekiedy nawet do kilkunastu sekund. Jednocześnie rozwinęły się nowatorskie systemy zarządzania produkcją i jakością. Wymagają one podawania informacji kontrolnych i pomiarowych w czasie taktu, w czasie rzeczywistym, teraźniejszym.
Zapraszamy do zapoznania się pełną treścią artykułu – link.

autor: Aleksander Łukomski