Niemiecko-polskie pogranicze: Współpraca gospodarcza między wizją a rzeczywistością

Konferencja na pograniczu

18 kwietnia 2024 roku we Frankfurcie nad Odrą odbyło się wydarzenie pod tytułem „Niemiecko-polskie pogranicze: Współpraca gospodarcza między wizją a rzeczywistością” organizowane przez BVMW. Wydarzenie odbyło się w języku niemieckim, niemniej jednak organizatorzy zapewnili również tłumaczenie symultaniczne dla polskich uczestników. Wydarzenie poprowadził pan Dietrich Schröder, niemiecki dziennikarz, znany w Brandenburgii również jako „Pionier polsko-niemieckiego reportażu granicznego”.

Otwarcie konferencji “Niemiecko-polskie pogranicze: Współpraca gospodarcza między wizją a rzeczywistością” poprowadziła pani Janine Nuyken.

Wystąpienia na temat gospodarki

Wydarzenie otworzyła pani Janine Nuyken, viceprezydent Uniwersytetu Viadrina. Wykład wprowadzający poprowadził pan Daniel Sadecki. Dotyczył on analizy miast granicznych Fraknfurt-Słubice oraz Guben-Gubin w kontekście gospodarczym. Następnie pan profesor Joachim Ragnitz wygłosił referat dotyczący regionów granicznych w Niemczech w którym przedstawił swoje konstruktywne spojrzenie na obszary pogranicza. Następnie pan Mariusz Rzeźnikiewicz przedstawił przykłady dotychczasowej współpracy polsko-niemieckiej wraz z dalszymi szansami jej rozwoju. Przed przerwą wykładową pani profesor Dagmara Jajeśniak-Quast przedstawiła uczestnikom problematykę wyzwań, z którymi muszą się zmieszyć miasta graniczne.

Dyskusja podiumowa na temat spostrzeżeń o gospodarce regionu.

Wymiana spostrzeżeń

Po przerwie kawowej odbyła się dyskusja podiumowa na temat tego co należy zrobić celem rozwoju gospodarczego na niemiecko-polskim pograniczu. W dyskusji udział wzięli panowie: Prof. Dr. Joachim Ragnitz, Dr. Christian Ehler, Bartłomiej Bartczak, Dr. Martin Wilke, Daniel Sadecki. Po zakończeniu dyskusji głos zabrać mogli również uczestnicy wydarzenia. Zainteresowani przedstawili swoje spostrzeżenia, sugestie i obawy dotyczące gospodarki pogranicza. Na zakończenie organizatorzy przygotowali bufet z przekąskami, dzięki czemu uczestnicy w przyjaznej atmosferze mogli nawiązać nowe relacje.

Mamy nadzieję, że to wydarzenie da kolejny impuls do międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz oczywiście z chęcią będziemy tę współpracę współtworzyć.