Stanowisko Polskiego Lobby Przemysłowego poświęcone pożądanej strukturze przemysłu w Polsce i proponowanym nowym rozwiązaniom i mechanizmom ekonomicznym niezbędnym dla modernizacji i zmiany tej struktury

Wprowadzenie

Istotnym wydarzeniem ostatnich pięciu lat  w skali globalnej jest zasadnicza zmiana stosunku państwa do własnej gospodarki i przemysłu. Jest ona następstwem światowego kryzysu finansowego, który miał miejsce w latach 2008-2011 i  ekonomicznych skutków pandemii COVID-19. Zmiany te  zmierzają do ponownego rozszerzenia i zwiększenia aktywnej roli państwa w gospodarce i przemyśle. Określane są one mianem neointerwencjonizmu. Mają one charakter przełomu, a nie tylko korekty dotychczasowego systemu. Najbardziej charakterystyczną  cechą w przemyśle w najbliższych  latach będzie masowe wejście w życie  technologii komputerowych i internetowych na skalę dotąd  niewystępującą, przy czym  znacznie wzrośnie  znaczenie przemysłu półprzewodników i sztucznej inteligencji. Istota nowoczesnej polityki przemysłowej w gospodarce rynkowej polega na określeniu celu i sposobu jego osiągania, dokonaniu wyboru przemysłów, które mają w danym kraju najbardziej sprzyjające  warunki rozwoju i mogą przynieść najlepsze rezultaty. Tymi zasadami należy kierować się  przy formułowaniu nowej polityki przemysłowej Polski.

Źródło: http://www.plp.info.pl/