UDT oraz Politechnika Poznańska Patronami Honorowymi 12LBSJ