Day

5 grudnia, 2022
ZAPRASZAMY! na warsztaty końcowe i konferencję zamykającą projekt „Przełamywanie granic za pomocą technologii o kluczowym znaczeniu. Zrównoważony rozwój transgranicznej sieci kompetencji w zakresie transferu wiedzy i technologii w dziedzinie budowy lekkich konstrukcji zorientowanej na zastosowanie w praktyce”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska...
Read More
1. i 2. grudnia w Gorzowie Wielkopolskim na Akademii im. Jakuba z Paradyża odbyła się konferencja naukowo-techniczna pod tytułem “Nowoczesne Technologie w Przemyśle”. Uczestnicy mogli uczestniczyć w wydarzeniu zarówno na miejscu jak i online. Poruszone zostały zagadnienia: 1. “Kierunki zmian branży energetycznej”, czyli m. in. potencjał rozwojowy energetyki ze źródeł odnawialnych, polityka rozwoju ekoenergii przez...
Read More